Rodzice

  Mama

  Tata

  Dzieci

  Dziecko {{dziecko-1_index}}

  Rodzeństwo


  TakNie  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu przez Administratora, którym jest Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji I Rozwoju z siedzibą w Gdańsku, w celu realizacji procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę na otrzymanie informacji o wydarzeniach, wykładach, kursach, warsztatach kierowanych do rodziców, organizowanych przez Stowarzyszenie Kulturalne Wspierania Edukacji I Rozwoju. Informujemy, że podanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje również prawo cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jeśli uznają, że dane przetwarzane są niezgodnie z obowiązującym prawem. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych jesteśmy do dyspozycji pod adresem sekretarz@fregata.edu.pl